PLAN DE FOMENTO DE EMPREGO – CONCELLO DE VIGO 2022

INSTALECTRA, a través do Plan de Emprego de 2022 del Concello de Vigo, selecciona: 1 ENXEÑEIRO/A TECNICO INDUSTRIAL DA RAMA ELECTRICIDADE Requisitos xerais:    • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.  • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. • Posuir a perfil para o posto solicitado Outros requisitos: Coñecementos xerais de informática e de […]